Các vị trí cần tuyển dụng:

1. Tuyển Cộng Tác Viên Toàn Quốc: Chính sách đãi ngộ hấp dẫn. Lợi nhuận được hưởng trọn đời, khi khách hàng sử dụng phần mềm vĩnh viễn.


2. Đại lý hợp tác cùng Bluekey: Chính sách hấp dẫn, nguồn khách hàng ưu tiên khu vực mình kinh doanh. Lợi nhuận và phát triển cùng công ty Bluekey. Trao đổi các giải pháp kinh doanh cùng công ty.